Regelgeving veiligheidsnetten

Regelgeving van de arbeidsinspectie:

Vangnetten worden gebruikt op plaatsen waar geen leuningwerken of steigers geplaatst kunnen worden. Ze worden vaak toegepast bij het leggen van dakplaten en het maken van lichtstraten.

Waar moet u op letten?

  • Een net dat dient ter bescherming van vallende personen vereist een maaswijdte van maximaal 10 x 10 cm
  • In de praktijk wordt de voorkeur gegeven aan een maaswijdte van 6 x 6 cm.
  • Als er onder het net gewerkt of gelopen wordt, is de maximale maaswijdte van 3 x 3 cm vereist, maar 2 x 2 cm heeft de voorkeur.
  • Deze maaswijdte is ook te bereiken door in het net van 6 x 6 cm een binnennet aan te brengen. (deze is standaard in de handel te verkrijgen (NEN.EN 1263)

Montage

  • Al in het ontwerp moet rekening gehouden worden met de mogelijkheid van bevestiging van netten, door ogen en haken in de constructie op te nemen.
  • De bevestigingspunten aan de constructie mogen niet verder dan 2,5 m uit elkaar zitten. Voor de bevestiging kunnen touwen worden gebruikt. Het touw moet een breeksterkte hebben van minimaal 30 KN en niet kunnen rafelen.
  • Bij samengestelde veiligheidsnetten moet het koppeltouw door iedere maas worden geregen. Daarbij moeten de randkoorden iedere 2 m aan elkaar worden geknoopt. Het koppeltouw moet een breeksterkte hebben van minimaal 7,5 KN. Een alternatief is om de afzonderlijke netten elkaar 2 m te laten overlappen.
  • De netten kunnen worden opgehangen aan de zich in de verstevigde randlijn bevindende ophanglussen of kousen.
  • Voor het bevestigen kan gebruik gemaakt worden van harp – of D sluitingen of van karabijnhaken. Hierdoor wordt het doorscheuren bij de ophangpunten voorkomen.
  • Het aanbrengen van het net kan worden uitgevoerd vanuit een hoogwerker.

Meer informatie? Klik hier.